Fiskevatten

Lokala föreningar vars vatten vi stöter på titt som tätt.

 

Arbrå FVF

”Bland våra många goda fiskevatten vill vi särskilt framhålla Ränningen. En ”vildmarksjö” intill bebyggelsen med vindskydd, kastbryggor och handikappbrygga. Bilväg efter sjöns ena sida. Kontinuerlig utsättning av större regnbåge och öring. Dalån är en fin opåverkad öringså. Sedan finns det också några trivsamma mindre tjärnar med inplanterad öring.”

 

Alfta FVOF

Fiskevårdsförening i Ovanåker som förvaltar över 100 sjöar och vattendrag.

 

AFK Flugan

AFK Flugan är Bollnäs fiskeklubb nr.1. Klubben har en mycket väl fungerande tävlingsverksamhet. Tävlingar anordnas såväg sommar som vinter, och i klubben finns många framstående tävlingsfiskare. Klubben har själv arrangerat eller varit medarrangör i tre pimpel-SM samt tre mete-SM.

 

Bollnäs FVF

Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten till små bäckar och tjänar långt inne i det djupa Hälsingeskogarna.

 

Fyra Fiskar

Kilafors fiskeklubb. Dom anordnar tävlingar i Kilaforsområdet samt ansvarar för fisket i Rotemobodtjärn där dom aktivt sätter i både regnbåge och öring.

 

Lidmans-Svartån

Woxnadalens SFK ansvarar sedan 2003 för övre delen av Hans Lidmans magiska ”Svartån”. Arbete pågår för att förbättra förutsättningarna för öringen som en gång stortrivdes i detta vatten tills flottningen och kraftverk blev aktuellt.

Med biotopåtgärder och hårda regler för att få fisket så bra som möjligt verkar Svartån gå mot en ljusare framtid! Om du läst Hans Lidmans underbara böcker så är det ett måste att besöka Svartån.

 

Ovanåkers FVOF

”Vi förvaltar vattnen i de mellersta delarna av Ovanåkers kommun med tätorten Edsbyn i söder. Naturen består av typiska hälsingska milsvida skogar och vatten med bestånd av öring, röding, harr och ett stort antal där det finns chans på grov gädda och abborre.”

 

Rengsjö FVO

Rengsjö fiskevårdsområdesförening eller Rengsjö Fvof är den förening som förvaltar och sköter om sjöar, tjärnar, åar och bäckar i Rengsjö.

 

Testeboåns fiskevårdsområde

Testeboåns fiskevårdshemsida.

 

Woxnadalens SFK

Woxnadalens sportfiskeklubb har två sektioner, tävlings och flugfiske som arbetar för ett bra fiske.

Tävlingssektionen håller sig väl framme på sina tävlingar som pimpel och mete.
Östra Nyasen är en sjö som Woxnadalens sportfiskeklubb arrenderar och kontinuerligt inplanterar fisk så som Öring, Röding och Regnbåge.