Laxen fastnar i gropar och dör!

Nedanför Vattenfalls kraftverk i Älvkarleby har det varit ett kanonbra laxår och mycket pga av det fina vattenflödet som har varit där. Nackdelen med sån vattenföring är att när väl kraftverket stänger in vattnet så blir laxen som har vandrat uppströms fast i gropar som fylls med vatten, utan möjlighet att ta sig därifrån.

Tony Berggren ifrån bloggen Gavleoring.se har startat en namninsamling som kommer att lämnas till Vattenfall i slutet på augusti där vi sportfiskare säger ifrån! Gå nu in på Gavleoring.se och skriv på namninsamlingen! Så att inte ett bra laxår även blir ett år med tusentals döda fiskar på köpet. Det utbytet är det väl ingen som vill ha?

 

/ Peter

Kommentera