Skriv på för ett bättre Gavleån!

En namninsamling har startats för att få ett bättre vatten i Gavleån, ett vatten som rinner ca 100m från min bostad och som hade kunnat vara mycket bättre än vad det är idag. Ett vatten med stor potential som tyvärr försämras med ett antal kraftverk.

Alla signaturer behövs!

Kraftverket vid Dammbron - Bild från Länsstyrelsen.

 

Till: Gävle Kommun och Gävle Energi

Vi som skrivit under denna lista vill att Gävle Energi och Gävle kommun tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och för fiskens överlevnad i Gavleån. Idag finns 7 vattenkraftverk i ån, inget har fiskväg som fungerar. Gävle bör följa Tranås kommun och Tranås Energis exempel och göra allt man kan för att miljörestaurera sina kraftverk. Tranås Energi visar med sina fiskvägar och hänsynstagande att det är fullt möjligt, därför har de fått Älvräddarnas diplomering för sina insatser, detta som första kraftföretag i Sverige. År 2021 ska EU:s vattendirektiv och dess miljömål vara uppfyllda, däribland ska vandringsvägar byggas vid kraftverksdammar. Om vi inte klarar detta är det stor risk att Sverige får böta, kanske ända upp till3 miljoner – om dagen! Gävle kommun måste därför ta sitt ansvar och skapa de fiskvägar som behövs i Gavleån.

Med vänlig hälsning

Undertecknade

 

Gör som oss och skriv på här!

Kommentera